Samorządowa Polska

 IMG_3996We wtorek 25 września w katowickim Euro Centrum odbyło się inaguracyjne posiedzenie Rady Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska”. Współprzewodniczącymi Krajowej Rady Programowej zostali prof. dr hab. Jerzy Buzek oraz Aleksander Kwaśniewski. -Umówiliśmy się z prof. J. Buzkiem, iż swe funkcje będziemy pełnić według zasad obowiązujących w Parlamencie Europejskim co oznacza, iż dziś do mnie należy słowo wstępne, a podsumowanie będzie udziałem profesora Buzka-mówił Aleksander Kwaśniewski. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu całej Polski.

Swego czasu ze świata dwubiegunowego przeszliśmy do unilateralnego z centralną pozycją Stanów Zjednoczonych. Obecnie ten układ zmienia się. Nowe potęgi to Chiny, Indie, Brazylia. Powstają nowe centra cywilizacyjno-gospodarcze. Ideę integracji europejskiej porównać można jedynie do powstania Stanów Zjednoczonych. Sposobami na przezwyciężenie kryzysu są rozszerzanie i pogłębianie integracji, a nie nacjonalizacja i dezintegracja. Ważnym elementem rozwoju Unii Europejskiej jest rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jak twierdzą sami przedsiębiorcy główną barierą rozwoju jest utrudniony dostęp do kredytów i pożyczek. Utworzony właśnie fundusz ma zapewnić powszechny dostęp sektora MŚP do pieniądza. Samorządowa Polska” to zaufanie i kooperacja pomiędzy gminą a obywatelem na nowych zasadach.

IMG_3989IMG_3990IMG_3994

-Pionierzy mimo, że sami nie mogli zobaczyć owoców swej działalności to historia zwykle wspomina o nich jak najlepiej-reasumował Kwaśniewski.

Dodaj komentarz