Prawo europejskie

Czy ochrona niezarejestrowanej marki jest wystarczająca?

Nie jest prawdą, że niezastrzeżona marka nie jest w żaden sposób chroniona. Nawet bez rejestracji prawo przyznaje ci pewną ochronę. Z drugiej jednak strony ochrona ta jest minimalna, a najwięcej możliwości daje zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Opowiem ci o różnicach między znakiem niezarejestrowanym, a zarejestrowanym.

Czytaj dalej »

Obywatelstwo Unii Europejskiej

 Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa państwowego, lecz jest jego uzupełnieniem. Jest ono wyrazem podstawowych, wspólnych europejskich wartości, na których opiera się konstrukcja związku pomiędzy państwami jakim jest Unia Europejska. ‘Teraz musimy zbudować unię serc i umysłów, która opiera się na poczuciu wspólnoty losu, na świadomości obywatelstwa.’ Romano Prodi, były przewodniczący

Czytaj dalej »

Podwójny system prawny

 Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje podwójny system prawny. Pierwszy stanowi ustawodawstwo kraju członkowskiego, drugi zaś to prawo wspólnotowe kształtujące porządki prawne i wyznaczające ogólne zasady postępowania.  Prawo wspólnotowe nie jest prawem międzynarodowym. Ma ono nadrzędny charakter w stosunku do prawa państw członkowskich. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazują, iż normy wewnętrzne nie

Czytaj dalej »