Wizja : Serwis Business Relations jest kreatorem nowych wartości i wyznacznikiem innowacyjnych trendów w Świecie Biznesu. To biznesowa strona świata.

Misja : Biznes bez granic … .
Zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna Business Realtions to krok milowy na drodze ku innowacjom, sprawiedliwości, strategicznemu zaangażowaniu społecznemu, odpowiedzialności wobec interesariuszy oraz wspólnocie światowej.

http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/?action=getcert&hashid=ABF3126A53E053628475B612A033F5F2