Polityka Prywatności serwisu Business Relations

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.

Serwis przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (zwany dalej ADO) Business Relations, czyli osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo Państwa danych osobowym jest:

Business Relations

NIP: 631-114-18-17, REGON: 243434351

 1. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy musicie Państwo wyrazić oddzielną zgodę.
 • Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • System IT Business Relations oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Tym samym ADO dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Business Relations

W ramach Business Relations stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach serwisu Business Relations stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Business Relations; np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Business Relations;
 • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Business Relations;
 • „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Business Relations;
 • „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie.

W przypadku, gdy nie zgadzacie się Państwo się na umieszczanie na Państwa urządzeniu plików cookie można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując Państwa przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookie pochodzących z Business Relations nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

 1. Business Relations (cookie)

Business Relations wykorzystuje technologię „cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Business Relations rozpoznania Państwa i dostosowania serwisu do Twoich potrzeb.

Business Relations wykorzystuje cookie do:

 • zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania Business Relations;
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu Business Relations.

5.Google Analytics (cookie)

Google Analytics wykorzystuje technologię plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Business Relations źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookie i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 1. Cookie pochodzące z serwerów Partnerów

Business Relations korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Business Relations lub zawierające inne niż wymienione w Polityce Prywatności dane.

Business Relations bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookie. Stąd zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcecie Państwo akceptować ich cookie.

Business Relations wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

7. Przekazywanie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Business Relations dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura rachunkowe, dostawcy usług IT.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Business Relations zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Business Relations lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: http://Business Relations/polityka-prywatnosci/

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: redakcja@business-relations.pl.

W powyższych sprawach można również kontaktować się z nami pod adresem:

Business Relations
Krucza 9/15
44-114 Gliwice