Podróż na Wschód i ku nowym technologiom

 IMG_4005_1Trzeciego dnia II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach oczy uczestników wydarzenia skierowały się na wschód. To właśnie rozmowy o współpracy z Rosją, Ukrainą czy Białorusią zdominowały kongresowe debaty 26 września.

– O współpracy Polski i Rosji można wiele mówić, ale można też działać. Warto pomyśleć w wspólnym projekcie, który posłuży jako przykład, że współpraca Polski i Rosji jest korzystna, co więcej, udaje się – mówiła Ekaterina Belyakova, Przedstawiciel Handlowy Federacji Rosyjskiej w RP podczas panelu Rosja-Polska.

– Rynek rosyjski jest wspaniały i trudny do przecenienia. Posiada trzy główne zalety: jest ogromny, nieustannie się rozwija i jest wypłacalny. Przedsiębiorcom wciąż jednak brakuje informacji o rynku rosyjskim i jego możliwościach. Potrzebujemy takich spotkań jak tutaj, ale częściej niż raz w roku – dodał Marek Ociepka, kierownik WPHI Ambasady RP w Moskwie.

Podobnego zdania był ambasador Białorusi. – Rząd aktywnie zajmuje się przyciąganiem inwestycji. Priorytetem jest reforma. Chcielibyśmy mieć własną sieć farmaceutyczną. Inwestujemy także w biotechnologię. W partnerstwie jest jeszcze wiele możliwości, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Jesteśmy otwarci na współpracę, zwłaszcza z sąsiadami – mówił Wiktar Gajsionak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

IMG_3997_1IMG_3998_1IMG_3999_1IMG_4003_1

26 września podczas Kongresu uczestnicy wiele mówili też o nowych technologiach i o możliwościach transferu technologii do biznesu. Uczestnicy Kongresu byli też pod wrażeniem paneli dotyczących technologii satelitarnych.

Podczas briefingu prasowego z udziałem przedstawicieli Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Związku Banków Polskich, Pośredników Finansowych CIP dla MŚP w Polsce rozmawiano o zwrotnych formach wsparcia dla MŚP: kredytach, pożyczkach, poręczeniach, leasingu, inwestycjach typu vc, w tym o programie ramowym na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP).

IMG_4000_1IMG_4004_1

W czwartek, 27 sierpnia polecamy szczególnie Państwa uwadze:
– Godz. 9.00-15.30 – Biuro Centrum przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach – warsztaty –Uniwersalna koncepcja zarządzania, czyli dlaczego mali nie chcą urosnąć? Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP; Bezpieczeństwo informacji w MŚP.
– Godz. 11.00-13.00 – Śląski Urząd Wojewódzki, Sala Marmurowa – Panel dyskusyjny: Możliwości inwestycyjne dla MŚP w specjalnych strefach ekonomicznych – Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się: Henryk Galwas – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego, Urszula Solińska-Marek – Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. Z o.o., Arkadiusz Tkocz – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Arkadiusz Wiśniewski – Wiceprezydent Miasta Opola, Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola, Sławomir Janecki – Kierownik Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Dodaj komentarz