In Memoriam

 Znajomy właśnie przysłał mi list …

 My friend has just sent me a letter …

Polish
 Dla naszych Rodziców i Dziadków i ich Rodzin. W tym tygodniu w Anglii usunięto wszelkie wzmianki o programie Holocaust w edukacji dla szkół. Podstawą jest, że to boli ludności muzułmańskiej, zaprzeczającej istnieniu Holokaustu. Jest to zapowiedź stopniowej klęski świata.
Alarmujące dowody, łatwość, z jaką stanowi na podstawie zgłoszenia. Przekazywana więcej niż 60 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Ta wiadomość została wysłana dla stworzenia sieci pamięci o zamordowanych 6 milionów Żydów, 20 mln Rosjan, 10 milionów chrześcijan, księży katolickich w 1900 roku zamordowanych, zgwałconych, spalonych, zagłodzonych i upokorzonych przez tych, którzy chcieli ich widziec w inny sposób ! Teraz bardziej niż kiedykolwiek, wobec wysiłków Iranu i innych, uznających Holocaust za mit, najbardziej konieczne jest zrobić wszystko, aby świat nie zapomniał. Ten adres powinien osiągnąć co najmniej 40 milionów ludzi na całym świecie. Dołącz się do nas wziąć udział w łańcuchu pamięci, pomóz w jej rozprzestrzenianiu się na całym świecie. Proszę wysłać e-maila do 10 lub więcej znajomych, i poprosić ich, aby kontynuować ten łańcuch. Nie usuwaj tej wiadomości. Przekazanie jej dalej zajmuje tylko 1 minutę. 
 
English
For our parents and grandparents and their families. This week in England, removed any mention of the Holocaust education program for schools, grounds that it hurts the Muslim population, denying the existence of the Holocaust. This is the omen of the disaster gradually ordering the world,
Alarming evidence of the ease with which states under submission. Passed more than 60 years from the end of World War II in Europe. This email was sent to create a chain of memory In Memoriam of 6 million Jews, 20 million Russians, 10 million Christians, Catholic priests in 1900, murdered, raped, burned, starved to death, and humiliated by those who sought them another way ! Now, more than ever, against the efforts of Iran and others, declaring the Holocaust as a myth, most necessary to do everything possible so the world never forget. This email should reach at least 40 million people around the world. Join us and take part in the chain of memory, helped spread it throughout the world.
Please send your email to 10 or more acquaintances, and ask them to continue the chain. Do not delete the message. It takes only a minute to pass it on !
 

Dodaj komentarz