Strategie

Tak jak w kinie

 Dobra lokalizacja to w dzisiejszych czasach strategiczna część procesu budowania wizerunku. Z drugiej strony umiejętność zlokalizowania szans w otoczeniu to kluczowy element kursu na sukces. http://www.zumi.pl/  Po długim remoncie swe podboje znów otworzyło gliwickie kino Amok. Jego nowa siedziba została oddana do użytku w roku 1928 r. pod nazwą UT

Czytaj dalej »

Window of Opportunity (Okno szans)

 Najnowszy raport Komisji Europejskiej kładzie szczególny nacisk na ‘place based policy’. Nie tylko gospodarki narodowe, ale i te regionalne stanowią naturalne ośrodki wzrostu społeczno – gospodarczego.  Rozwój regionalny, wspierany w ogromnej mierze przez Nową Politykę Spójności UE, ma na celu wspomaganie konwergencji, czyli wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy

Czytaj dalej »

Strategia Błękitnego Oceanu

 Strategia Błękitnego Oceanu jest narzędziem do kreowania nowych strategii biznesowych. Błękitny ocean to szersze i głębsze spojrzenie na przestrzeń rynkową, która nie została jeszcze odkryta. Konkurencja pozostając daleko w tyle staje się nieistotna. Strategia Błękitnego Oceanu  Mianem oceanu światowego określa się powłokę wodną pokrywającą większą część kuli ziemskiej, poza wodami

Czytaj dalej »