Strategie

Profesjonalny networking

 Po raz pierwszy nasz kraj odwiedził dr Ivan Misner, założyciel Business Networking International i ogromny autorytet w dziedzinie networkingu biznesowego. Dr Misner jako pierwszy na świecie stworzył globalną organizację networkingową. Stacja telewizyjna CNN ochrzciła go „ojcem nowoczesnego networkingu”. 5. kwietnia 2013 r. w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Czytaj dalej »

Polish „gold”

 As the U.S. recovers slowly, Europe’s soverign debt crisis persists. Currency volatility relative to the U.S. dollar has pushed up local proces for raw materials, labour and equipment in key mining regions around the world, including Australia, South Africa, Canada and Latin America. Changing operational and capital costs make a

Czytaj dalej »

Innowacje marketingowe – gryfikacja

 W średniowieczu w ciągu roku docierało do człowieka tyle komunikatów ile dziś dociera w ciągu 7 dni. Jak przetworzyć taki olbrzymi napływ wiedzy? Ważna staje się umiejętność sortowania wiedzy, a nie sam fakt jej posiadania. Gry towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Obecnie, po telewizji, gry są drugą pod względem konsumpcji

Czytaj dalej »

Prawie wszystko o finansach (part II)

 W drugiej części spotkania „Prawie Wszystko o finansach” vol. 2 zorganizowanego przez Regionalne Centrum Biznesu w Katowicach przedstawiciele BRE Banku S.A. w osobach Henryka Kiełbasy,  Dyrektora Handlowego oraz Beaty Mazur, Dyrektora ds. Inwestycji Certified European Financial Planner, EFP EFPA opowiadali o nowoczesnych formach zarządzania majątkiem i sztuce precyzyjnego doboru rozwiązań.

Czytaj dalej »

Prawie wszystko o finansach

 Regionalne Centrum Biznesu w Katowicach zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu „Prawie Wszystko o finansach” vol. 2. – W Niemczech osłabienie konsumpcji zaczęło się wcześniej co jest dla nas nadzieją, gdyż przetasowanie aktywów i stymulacja nowego pędu gospodarczego winna również rozpocząć się wcześniej i pociągnąć za sobą polską gospodarkę – mówił

Czytaj dalej »

II Śląskie Forum Klastrów

 W dniach 22 – 23 listopada 2012 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej „Innowacja” odbyło się II Śląskie Forum Klastrów. Obecnie klastry stanowią jeden z najważniejszych instrumentów wspierających wdrażanie innowacji w regionie. Obecnie klastry stanowią jeden z najważniejszych instrumentów wspierających wdrażanie innowacji w regionie. Każdy z nich

Czytaj dalej »

Zakochany klient

 W ujęciu behawioralnym zachowanie klienta to jedyna prawdziwa deklaracja jego lojalności. W relacyjnej wersji marketingu lojalność zachowanie traktowane jest jako funkcja nastawienia wspieranego przez różne stany emocjonalne, takie jak wierność czy zaangażowanie. Na Kongresie Programów Lojalnościowych (2004 r.) lojalność została zdefiniowana jako: „Kombinacja stanów emocjonalnych, takich jak wierność oraz zachowania bardziej praktycznego, jak

Czytaj dalej »

Retronowoczesność

 Moda na retro znów powraca. Zazwyczaj nawiązanie do stylistyki lat ubiegłych wynika z potrzeby wyróżnienia się, podkreślenia swej wyjątkowości i poszukiwania korzeni. W świecie biznesu liczy się przecież nie tylko innowacyjność, ale także tradycje. Czy firmy odwołując się do swych korzeni robią krok w dobrą stronę? By znaleźć odpowiedź na

Czytaj dalej »

Technologie oczyszczania powietrza

 Jak powiedział W. Chasey, prezes Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialności Biznesu : ‘Ci, którzy nie rozumieją i nie włączają się w budowanie systemu społecznej odpowiedzialności biznesu, zostaną na bocznym torze’. Proces wprowadzania standardów SOP można porównać do procesu wprowadzania standardów ISO 14001 albowiem SOP to także wskaźniki ekologiczne – m.in. zagospodarowanie odpadów,

Czytaj dalej »

Wszystko w normie

 Zapraszam do lektury wywiadu z Krystyną Jarocką – Człowiekiem Jakości roku 2010 (co zostało ogłoszone podczas Kongresu Polskich Menedżerów Jakości ISO-Poland 2011 w Warszawie 25 maja 2011), autorką oryginalnej koncepcji edukacyjnej ‘zarządzanie jakością życia’, wykładowcą, prelegentem, coachem, certyfikowanym audytorem wiodącym. Z wykształcenia inżynier elektronik, z praktyką w różnych przedsiębiorstwach, od zakładu

Czytaj dalej »