Wywieranie wpływu

IMG_110001Nieodłącznym elementem wymiany handlowej jest utrzymywanie kontaktów z interesariuszami. Dobre maniery to także dbałość o odczucia innych. Troska o własny wizerunek jest niczym algorytm nieskończonych korzyści.

 IMG_120001Nieodłącznym elementem wymiany handlowej jest utrzymywanie kontaktów z interesariuszami. Dobre maniery to także dbałość o odczucia innych. Uproszczony model złotych zasad w tym względzie znakomicie opisuje formuła IMPACT (ang. wpływ). Jest to akronim od słów :
· I (ang. integrity) – prawość, uczciwość, integralność,
· M (ang. manners) – obyczaje, postawy, maniery, sposób zachowania i bycia,
· P (ang. personality) – osobowość, indywidualność, prezencja,
· A (ang. appearance) – wygląd, powierzchowność,
· C (ang. consideration) – rozważność, wzgląd na innych,
· T (ang. tact) – takt, wyczucie, delikatność.

Wizerunek

 Pod koniec XVIII w. słowo 'imago’ (łać. obraz, symbol) oznaczało dojrzałą postać owada, która powstała po przebyciu kolejnych stadiów metamorfozy. Określenie to nadal funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie. Na początku XX w. ukształtowała się jego nowa warstwa znaczeniowa. Image, czyli wizerunek jest dziś przede wszystkim rozumiany jako wykreowany obraz osobowości człowieka lub też wypracowane publiczne oblicze organizacji, produktu czy marki. Ten wyimaginowany portret tworzy zbiór przekonań, wrażeń i myśli. Tożsamość (ang. identity), z kolei, to suma elementów wyróżniających. Konfiguracja słów, obrazów, idei i asocjacji nadająca indywidualny charakter. W przeciwieństwie do tożsamości, wizerunek będąc obrazem w świadomości innych, nie podlega w tak dużym stopniu kontroli. Można jedynie podejmować starania mające na celu wpływanie nań i kształtowanie go według potrzeb.

Wizerunek – algorytm korzyści

 Wizerunek, czyli ‘obraz w oczach innych’ to zestaw subiektywnych wyobrażeń istniejący w sferze percepcji otoczenia, bliższego i dalszego. Czym silniejszy, tym wyraźniej określone jest jego miejsce w świadomości odbiorcy. Zwykły, czyli obcy odzwierciedla potoczne wyobrażenia o danym obiekcie. Lustrzany to wyobrażenia własne podmiotów go tworzących. Wizerunek, który wywołuje dobre konotacje określany jest mianem pozytywnego, zaś taki, który budzi skojarzenia uznawane za niewłaściwe – negatywnego. Aktualny obraz w oczach otoczenia to wizerunek obecny. Ten planowany, docelowy określa się mianem przyszłego.
 Często wyidealizowany, a więc trudny do osiągnięcia obraz, który chciałoby się posiadać zwany jest wizerunkiem pożądanym. Jest on zwykle tworzony na kanwie planowania strategicznego. Nieco urealniony wizerunek optymalny znakomicie motywuje do dalszego działania i pobudza rozwój. Rozproszenie wizerunku następuje w efekcie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych. Jako, że nie jest on wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości image nie zawsze jest prawdziwy. Często natura doświadczenia, szumy informacyjne czy też tak zwany ‘czarny PR’ przyczyniają się do powstania zafałszowań.
 Wizerunek zarejestrowany, czyli rzeczywiście ukształtowany w świadomości odbiorców winien mieć mnóstwo pozytywnej siły. Do sukcesu przyczynia się również jego jednoznaczność i spójność. W ten sposób pomaga on w zdefiniowaniu prezentowanych wartości i pozycji, wyeksponowaniu indywidualnego charakteru – stylu i osobowości. Staje się oryginalnym wyróżnikiem będącym niezastąpioną pomocą w tworzeniu i umacnianiu silnej pozycji na tle otoczenia, algorytmem nieskończonych korzyści.

Sztuka kształtowania wizerunku

 Sztuka kształtowania wizerunku polega na eksponowaniu atutów i ukrywaniu niedoskonałości. Właściwa postawa, ubiór i zadbany wygląd to fundamentalne reguły kształtowania wizerunku ludzi biznesu. Ważne są także atrybuty profesjonalizmu czy sukcesu. Wiele osób wciąż jednak zapomina, że podczas rozmów, szczególnie tych o charakterze biznesowym, uwaga skupiona jest przede wszystkim na twarzy interlokutora. Stąd jednym z pierwszych kroków ku stworzeniu pozytywniejszego, doskonalszego ‘portretu w oczach innych’ winna być diagnoza cery i wybór odpowiednich kosmetyków. Zarówno pielęgnacyjnych, jak i kolorowych.

 Maya Kowalczyk

 Autorka ukończyła  Uniwersytet Medyczny w Katowicach, podyplomowo zarządzanie i marketing na rynkach zagranicznych GWSH / Europäische Akademie für Führungskräfte Stuttgart, handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, The American Academy Kaplan oraz studia magisterskie na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach ( dyplomy z wyróżnieniami ).

Dodaj komentarz