Wyszechradzki klaster transportu intermodalnego

 Nowopowstający Wyszechradzki Klaster Transportu intermodalnego pozwoli na zintegrowanie działań na terenie wielu państw, w tym Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Ma on pełnić rolę koordynatora czy też hubu sektora transportowo-logistycznego krajów V4. Górny Śląsk to okno na wschód, zachód, północ i południe. Życzeniem uczestników konferencji „Wyszechradzki klaster transportu intermodalnego jako odpowiedź na potrzeby organizacji działających na szlaku północ / Bałtyk – południe / Adriatyk” było by stał się on szeroką bramą.

Głównym celem działań sieciowych jest zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez stworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Oto stojące przed nami wyzwania:

  • racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych,
  • zwiększanie sprawności technologicznej wytwarzania dóbr i usług,
  • poprawa efektywności ekonomicznej produkcji i dystrybucji,
  • zapewnianie właściwego poziomu sprawiedliwości społecznej,
  • tworzenie ładu przestrzennego – ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość.

 

Wkrótce szersza relacja z konferencji.

 

Dodaj komentarz