Benefity w pracy

Benefity w pracy – narzędzie motywacji pracowników czy podstawa w każdej firmie?

Benefity pracownicze w dzisiejszych czasach cieszą się coraz większą popularnością zarówno w dużych korporacjach jak i mniejszych firmach. Świadczenia pozapłacowe są już standardem, który większość pracowników traktuje jak podstawę, podobnie jak wynagrodzenie. Według dwuczynnikowej teorii Herzberga pensja, bezpieczeństwo, warunki pracy, a także stosunki międzyludzkie i benefity dla pracowników w pracy zaliczane są do tzw. „czynników higieny” mających na celu niwelowanie stanu niezadowolenia pracownika i są niezwykle ważne w każdej firmie. 

Benefity pozapłacowe a motywacja pracowników

Dwupoziomowa koncepcja Herzberga zakłada, że czynniki higieny, nie mają wpływu na samą motywację do pracy. Ich zadaniem jest niwelowanie niezadowolenia pracowników. Są ważne, gdyż stanowią pewnego rodzaju fundament do budowanie motywacji i lojalności zatrudnionych w firmie osób. Dlatego pracodawca pragnący posiadać w firmie zaangażowanych, oddanych pracowników, w pierwszej kolejności powinien zadbać o wspominane wyżej czynniki higieny takie jak: wynagrodzenie, warunki i bezpieczeństwo w pracy,  styl kierowania i stosunki międzyludzkie, a także benefity w pracy. Dla wielu osób może być to niezrozumiałe, bo przecież tak często słyszy się, że benefity pracownicze służą motywacji pracowników. Teoria Herzberga zakłada, że benefity nie mają bezpośredniego wpływu na motywację pracowników, ale podobnie jak inne czynniki higieny stanowią podstawę, bez której trudno będzie nam budować lojalność, zaangażowanie i motywacje zatrudnionych w firmie osób.

Benefity w pracy a rekrutacja pracowników

Powszechnie wiadomo, że benefity mają bardzo duży wpływ na etapie rekrutacji pracowników w firmie. Pracodawcy pragnący zatrudniać zespół wykwalifikowanych, wziętych specjalistów, którzy mają do wyboru szeroki wachlarz ofert pracy, muszą odpowiednio zachęcić kandydatów do pracy i wyróżnić swoje ogłoszenie rekrutacyjne na tle konkurencji.  W tym celu pracodawcy chętnie podkreślają w ogłoszeniu rozmaite benefity, które zapewniane są pracownikom na dane stanowisko w ich firmie. Okazuje się bowiem, że poza wynagrodzeniem i zajmowaną pozycją to właśnie benefity stanowią główny czynnik przemawiający za podjęciem pracy w danym miejscu. Im szersza oferta atrakcyjnych benefitów przedstawiona zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym, tym większa szansa na stworzenie zespołu wykwalifikowanych specjalistów w naszej firmie.

Co zrobić, aby benefity w pracy wpływały na motywację pracowników?

Jeśli jako pracodawca decydujemy się prowadzić w firmie program benefitów, warto zadbać, aby oferowane świadczenia pozapłacowe przynosiły korzyści tak pracownikom jak i całej firmie. Nawiązując do dwupoziomowej teorii Herzberga do motywatorów zaliczane są czynniki takie jak: zakres obowiązków, uznanie, możliwość rozwoju i awans. Jeśli przyjrzymy się tym czynnikom i różnorodnością benefitów w dzisiejszych czasach, możemy znaleźć nowe możliwości, które wbrew teorii mogą wypłynąć na zaangażowanie i motywację pracowników w firmie.

Za przykład możemy wziąć tu jeden z motywatorów, jakim jest uznanie dla pracownika, które pracodawca może wyrazić na wiele sposobów. Najbardziej znana i popularna jest publiczna pochwała pracownika wyrażona przez pracodawcę przy pozostałych członkach zespołu lub premią, ale istnieją także inne formy wyrażenia naszego uznania dla działań pracownika. Z pewnością doceni on dofinansowanie na wycieczkę lub egzotyczne wczasy, które na długo pozostaną w jego pamięci jako nagroda za jego pracę i zaangażowanie w realizowane w firmie projekty. Takiego rodzaju dofinansowania możemy znaleźć w kafeterii MyBenefit i tym sposobem wpłynąć na motywację pracownika do dalszej, efektywnej pracy i wzrostu zaangażowania w powierzone mu zadania.

Innym przykładem jak benefity mogą wpłynąć na motywację pracowników, może być wzięcie pod lupę kolejnego motywatora jakim jest rozwój osobisty, który w dzisiejszych czasach najczęściej kojarzy nam się z różnego rodzaju kursami i szkoleniami, które wspierają nasz rozwój osobisty i podnoszą kwalifikacje. Tego typu benefity również możemy znaleźć w kafeterii benefitowej, tym samym zapewniając pracownikom możliwość rozwoju osobistego i podnosząc poziom ich zadowolenia, co wg dwupoziomowej teorii Herzberga jest celem motywatorów. Ponadto zapewnienie zatrudnionym w firmie pracownikom dofinansowania do opieki medycznej i posiłków oraz zachęcanie do zdrowego, aktywnego stylu życia przez benefity w postaci kart sportowych również wspiera ich rozwój osobisty i daje poczucie troski pracodawcy o dobre samopoczucie każdego z pracowników.

Okazuje się, że dobrze zarządzane benefity w pracy mogą wpływać na motywację pracowników. Aby jak najlepiej spełniały one oczekiwania i potrzeby pracowników warto skorzystać z możliwości jakie daje Kafeteria MyBenefit. Niestandardowe rozwiązania, łatwość obsługi oraz szeroki wachlarz benefitów i swoboda wyboru sprawiają, że daje ona mnóstwo możliwości motywowania pracowników i wzrostu ich zaangażowania w powierzone zadania. Kafeteria MyBenefit pozwala zmienić benefity w motywatory, których celem jest zadowolenie każdego pracownika i jego motywacja do dalszej, efektywnej pracy.

Święto architektury i designu w Katowicach. Wystawy, atrakcje, prezentacje i warsztaty dla wszystkich, którzy kochają dobry design i architekturę. Za nami Dni Biznesowe, a dziś i jutro zapraszamy na Dni Otwarte.

Największe wydarzenie poświęcone trendom w architekturze, wzornictwie i nieruchomościach.

Udział w wydarzeniu wzięło 9 tys. gości – architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych oraz pasjonatów designu. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w debatach 4 Design Days. Zapraszamy na kolejne wydarzenie tego typu już za rok.

Filmik: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4715448968492640&id=100000827517970

#4DesignDays @Laufen.Polska #kartelbylaufen

Dodaj komentarz