Modelowanie Mistrzostwa Sukcesu

 Mistrzami strategicznego myślenia byli chiński wódz Sun Tsu i amerykański przedsiębiorca Walt Disney, Albert Einstein był mistrzem w poszukiwaniu niekonwencjonalnych zastosowań, Bill Gates  w nadawaniu swoim planom biznesowym światowej skali.

 Portal Business Relations poleca na dobry początek Nowego Roku

http://www.tvbiznes.pl/PLIKI/download//P_1230_Garbowska_Elzbieta_0949.avi

 NLPlogoTrenerzy NLP TRAINING to kompetentni, doświadczeni fachowcy, dający pewność otrzymania usług szkoleniowych najwyższej jakości. Wszyscy Trenerzy NLP TRAINING mają prawo wydawanie licencji w zakresie uczenia metod i zastosowań NLP.

Potwierdzeniem ich kwalifikacji trenerskich są certyfikaty wydane przez międzynarodowe autorytety w dziedzinie współczesnej psychologii – Herman’a Muller’a – Walbrodt’a, Stephen’a Gilligan’a, Suzi Smith, Robert’a Dilts’a, Linnet Saunders – Peal, Frank’a Farrelly, Joseph’a O’Connor’a.

NLP TRAINING stosuje osiągnięcia współczesnej psychologii, opracowane metodami Neurolingwistycznego Programowania, Ustawień ról w systemie, Myślenia systemowego, Inteligencji emocjonalnej, Analizy transakcyjnej, Kinezjologii Edukacyjnej oraz metody Superlearning. W projektowaniu programów szkoleniowych wykorzystujemy również efekty badań MODELOWANIE MISTRZóW SUKCESU

Prowadzone przez nas od kilku lat autorskie badania umiejętności najlepszych europejskich menedżerów zaowocowały powstaniem dynamicznych modeli zdolności menedżerskich. Opisy pozwalają nauczyć inne osoby takich umiejętności, które mają największe znaczenie w osiąganiu wyznaczonych celów.

MODELOWANIE MISTRZOSTWA SUKCESU

Każdy z nas posiada pewne umiejętności, które pozwalają w sposób skuteczny osiągać zamierzone rezultaty. Są osoby, które posiadają umiejętności wybitne, takie, dzięki którym osiągają spektakularne sukcesy w swoich dziedzinach.

Mistrzami strategicznego myślenia byli chiński wódz Sun Tsu i amerykański przedsiębiorca Walt Disney, Albert Einstein był mistrzem w poszukiwaniu niekonwencjonalnych zastosowań, Bill Gates  w nadawaniu swoim planom biznesowym światowej skali.

Niezależnie od korzystania z  wzorców wielkich tego świata znanych z literatury, w życiu codziennym spotykamy się z osobami, których umiejętności przekładają się na spektakularne sukcesy w dziedzinach, którymi się zajmują.

Jaka jest różnica pomiędzy osobą, która słabo opanowała umiejętności menadżerskie, a kimś, kto w zakresie tych umiejętności osiągnął poziom mistrzowski?

Program MODELOWANIE MISTRZOSTWA SUKCESU opisuje zdolności najlepszych europejskich menadżerów wyróżniających się pragmatyzmem, skutecznym motywowaniem pracowników i partnerów biznesowych, aktywnością i twórczym podejściem do rozwiązywania problemów. Mierzalną miarą sukcesu jest stałe powiększanie przez menadżerów obrotów własnego przedsiębiorstwa lub firmy w której pracują.

Innowacyjność programu MODELOWANIE MISTRZOSTWA SUKCESU polega na tym, że kombinacja myśli i działań stosowanych przez najlepszych menadżerów może być wykorzystana przez inne osoby. Podczas warsztatów z pomocą ćwiczeń połączonych z prostymi zadaniami do wykonania  osoby uczące się zdobywają te umiejętności i stosują je w praktyce.

Wyniki badań MODELOWANIE MISTRZOSTWA SUKCESU mają zastosowanie w korporacjach i mniejszych firmach, oraz tam, gdzie ważne jest szybkie przeprowadzenie procesu zwiększania umiejętności menadżerskich wśród kadry zarządzającej.

Projekt ma również zastosowanie tam, gdzie trzeba w sposób optymalnie szybki i sprawny nauczyć pracowników umiejętności i postaw spójnych z kulturą organizacyjną firmy.

Kontakt : nlp@nlptraining.pl

Telefon : +48 22 394 38 05
              +48 22 394 38 06

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz