Firma kontrolowana

Życie przedsiębiorcy nie jest łatwe. Na głowie szefa firmy jest bardzo dużo spraw. Opracowanie strategii działania, zarządzanie zespołem pracowników, dostawcami, kreowanie polityki sprzedaży, wprowadzanie certyfikacji, wprowadzanie innowacji i wiele innych, a na dodatek jeszcze te wszystkie kontrole. Sprawdźmy z jakimi kontrolami musi liczyć się przedsiębiorca?

 

 

 

 

Kontrole administracji państwowej

Urzędy czuwają nad przestrzeganiem prawa. Przedsiębiorcy najczęściej są kontrolowani przez Urząd Skarbowy. Sprawdzanie dokumentacji finansowej wielu osobom spędza sen z powiek. Na szczęście od niedawna w Polsce panuje prawo, które nakazuje rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść obywatela.

Jeśli firma zatrudnia pracowników, to oczywiście może spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Aby przejść ją pozytywnie, dokumenty w dziale kadr (albo jak nowocześnie się to nazywa HR)  powinny być nieskazitelne.

W wielu przedsiębiorstwach np. działających w branży gastronomicznej systematycznie pojawiają się przedstawiciele SANEPIDu. Podczas takiej kontroli sprawdzane jest przestrzeganie przepisów dotyczących między innymi przechowywania żywności, przygotowywania posiłków oraz składowania odpadów, które mogą stać się przyczyną zakażenia.

Audyty związane z certyfikatami 

Jeśli firma chce posiadać certyfikację np. wdrożonego systemu zarządzania jakością, to musi się zgodzić na przeprowadzenie audytu przez zewnętrzną organizację. Audytor sprawdza, czy przedsiębiorstwo działa zgodnie wewnętrznymi procedurami stworzonymi na podstawie wymagań normy. W razie zauważenia nieprawidłowości, wskazywane są obszary do poprawy.  Po pewnym czasie następuje kolejna kontrola i jeśli wszystko jest w porządku, certyfikat jest przyznany.

Kontrole wewnętrzne

Wiele firm, które stawiają na wysoką jakość, przeprowadza również kontrole we własnym zakresie. W każdym przedsiębiorstwie zakres, częstotliwość i forma kontroli jest dostosowana do indywidualnych potrzeb. Przykładem może być zakładowa kontrola produkcji. Firmy produkcyjne systematycznie sprawdzają, czy wszystkie procesy są zgodne z założeniami zapisanymi w procedurach.

Zobacz też: Zakładowa kontrola produkcji certyfikowana i niecertyfikowana

Dodaj komentarz