Transgraniczne Forum Gospodarcze

 forumtgII Transgraniczne Forum Gospodarcze 22 X 2012 r. (10.00 – 16.00) Cieszyn, Hotel Liburnia
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Transgranicznym Forum Gospodarczym w Cieszynie. Ubiegłoroczne forum zostało bardzo dobrze przyjęte przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych i regionalnych z Polski i Republiki Czeskiej. Był to sygnał, iż tego typu inicjatywy są niezwykle potrzebne w rejonie pogranicza, ponieważ przyczyniają się do budowania dobrych relacji sąsiedzkich.

To szczególnie ważne w trudnym gospodarczo czasie kiedy kryzys zmusza nas wszystkich do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą łagodzić jego długofalowe skutki. Obszar przygraniczny stwarza takie możliwości, a przedsiębiorcy i samorządowcy mogą wspólnie uczyć się skutecznego korzystania z potencjału jakie daje polsko-czeskie sąsiedztwo.

Dodaj komentarz