Sąsiedztwo Wschodnie

 IMG_1522„Sąsiedztwo Wschodnie” to tytuł jednej z sesji tegorocznego I Europejskiego Kongresu MŚP. Podczas sesji dokonano porównania polityk, metod i narzędzi wsparcia sektora MŚP Unii Europejskiej, Polski oraz w krajach wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. W sesji wzięli udział goście z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy.

Promocja i umiędzynarodowienie – potrzebę wsparcia w dwóch aspektach funkcjonowania MŚP podkreślało większość uczestników dyskusji. Toczyła się ona w ramach trzech paneli tematycznych: polityka państw wobec sektora MŚP, perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskiej, zróżnicowanie warunków aktywności MŚP w wybranych państwach Sąsiedztwa Wschodniego.

IMG_1520Jak podkreślano w trakcie dyskusji wymiar wschodni jest ważkim komponentem polityki Unii Europejskiej wobec państw sąsiadujących. Jako taki winien wpisywać się w politykę zewnętrzną ukierunkowaną na bliskie sąsiedztwo z zachowaniem odrębności i z uwzględnieniem różnorodności partnerów. Wielu analityków uważa nasz kraj za lidera i  główną siłę napędową wschodniej polityki UE. Koncepcja wschodniej polityki UE nawiązuje do innych istniejących już jej wymiarów, na przykład śródziemnomorskiego czy północnego. Idea ta jest wyrazem wielowymiarowości polityki zagranicznej UE.

Mówiąc o Sąsiedztwie Wschodnim nie można zapominać, iż państwa te nadal znajdują się w procesie transformacji systemowej. Nie można bowiem pomijać uwarunkowań wewnętrznych, w tym stanu demokracji różniącego się znacznie od zachodnioeuropejskich wzorców. Stąd celem polityki UE w wymiarze wschodnim winno być wsparcie potencjału demokratyzacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego – procesów stanowiących podwaliny ku dalszej ich modernizacji.

IMG_1524IMG_1526

Dodaj komentarz