Otwieranie rynków

 IMG_4351W dniu 9 listopada 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu niemieckiego – uczestnikami misji gospodarczej z Nadrenii – Palatynatu. Giełdę kooperacyjną zainaugurowały wystąpienia powitalne Franza Seißa, prokurenta Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii – Palatynatu oraz Andrzeja Szteligii, pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Nadrenia Palatynat jest jednym z czołowych eksporterów wśród niemieckich landów. Położona w centrum znaczących rynków zbytu od lat zorientowana jest na konkurowanie na rynku światowym. Polityka gospodarcza tego kraju związkowego nakierowana jest na wspieranie nowoczesnych technologii. Wraz z powstaniem w roku 2006 Die Mitel – und Osteuropazentrum Rheinland – Pfalz (MOEZ) wspieranie i rozwój kontaktów zagranicznych nabrało tam zinstytucjunizowanego charakteru. „Zachować to co dobre i oszukiwać nowych wyzwań”, to motto Nadrenii – Palatynatu.

IMG_4353IMG_4348

 

Dodaj komentarz