Gotowi na kolejne wyzwania

 IMG_410912 września na terenie Centrum Logistycznego Sistema Poland Sp. z o.o. w Bieruniu odbyło się Polsko-Włoskie Forum Gospodarcze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Riccardo Guariglia, Ambasador Republiki Włoch, Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski, Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego, Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Bernard Pustelnik, Burmistrz miasta Bieruń. Uczestnikami spotkania byli także Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Enrico Bazzi, Dyrektor Generalny Argol Villanova, Enrico Bologna, Dyrektor Generalny Brembo Sp. z o.o., Giacomo Vessia, prezes Zarządu Avio Polska, Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Pekao S.A., Marcin Mrowiec Główny Ekonomista Pekao S.A. Rolę gospodarza spotkania i moderatora Forum pełnił Dino Grasso, Prezes Zarządu Sistema Poland Sp. z o.o., Gruppo Argol Villanova.

Celem Forum było stworzenie platformy umożliwiającej zacieśnienie współpracy między partnerami biznesowymi, sektorem naukowo-badawczym, władzami regionalnymi, w tym stroną samorządową w zakresie realizacji, zarządzania  i finansowania wspólnych inicjatyw gospodarczych.

Podczas spotkania strona polska zaprezentowała założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Śląska na lata 2014-2020, możliwości inwestowania w Katowickiej Strefie Ekonomicznej, ułatwienia jakie oferuje inwestorom region Bieruńsko-Lędziński oraz kierunki wspierania nowych inwestycji na poziomie lokalnym. –Dobrze potrafimy wypośrodkować pomiędzy tradycją a nowoczesnością-mówił Piotr Spyra, Wojewoda Śląski. Podkreślając atuty jakie stwarza region dla działalności gospodarczej wymieniono m.in.: korzystne położenie geopolityczne, dobrze rozwiniętą infrastrukturę logistyczną, wysoko wykwalifikowane kadry, ośrodki naukowo-badawcze, olbrzymi potencjał i chłonność rynku, wysoki poziom uprzemysłowienia i urbanizacji oraz atrakcyjne zachęty inwestycyjne. –Dla biznesów, które poszukują wsparcia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicznej jest idealnym rozwiązaniem-zapewniał jej Prezes Piotr Wojaczek.

Wielokrotnie podkreślano, iż Włoscy przedsiębiorcy są istotnym partnerem dla gospodarki polskiej i województwa śląskiego. Na Polsko-Włoskim Forum Gospodarczym stronę włoską reprezentowali przede wszystkim przedstawiciele biznesu. O rozwoju i inwestycjach w Polsce mówili m.in. przedstawiciele Brembo Sp. z o.o., Avio Polska, Argol Villanova i Pekao S.A. Wymieniając szanse jakie daje włoskim firmom Polska prelegenci wspominali o: umiejscowieniu w centrum Europy, konkurencyjnych kosztach surowców i energii, dobrze wykształconym personelu oraz zachętach dla inwestorów takich jak specjalne strefy ekonomiczne, ulgi podatkowe i fundusze europejskie.

–Dużo bardziej opłaca nam się produkować w Europie na Europę i w Stanach na rynek amerykański. Nie chcemy przenosić produkcji do Chin-deklarował Enrico Bologna, Dyrektor Generalny Brembo Sp. z o.o. O złych doświadczeniach z potężnym, lecz w przeważającej większości oferującym niską jakość rynkiem chińskim mówił także przedstawiciel sektora bankowego. –Jedno z naszych centrów BPO przeniesiono do Chin, lecz po kilku tygodniach działalności zadecydowano o powrocie do Krakowa, bo spadek jakości usług był tak znaczny-opowiadał Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Pekao S.A.

Debaty o wzajemnych polsko-włoskich relacjach, sytuacji gospodarczej-społecznej i perspektywach rozwoju zakończyły się wypracowaniem wspólnych rozwiązań.

Udział w Forum dostarczył wielu inspiracji do działania, a także stworzył okazję do zawarcia i rozwoju wielotorowych i długofalowych form współpracy.

 Maya M. Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz