Fundusze unijne na lata 2014-2020

 Zainteresowanie funduszami unijnymi nie słabnie od lat. W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa śląskiego mówi się o wielu ciekawych rozwiązaniach takich jak rejestr usług rozwojowych czy bony edukacyjne. Nadal przeznaczono wiele środków na wspieranie konkurencyjności MŚP czy to w ramach projektów inteligentnych specjalizacji czy też w ramach programu rozwoju technologii. O wsparcie mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu, w tym istniejące klastry. Duży nacisk został położony m.in. na wspieranie przedsiębiorczości społecznej.

Ze szczegółami mogą Państwo zapoznać się w materiałach pokonferencyjnych („Konferencja konsultacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz „14 – 20 Co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien o nowej perspektywie UE” , zorganizowana przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, w ramach projektu Enterprise Europe Network).

Dodaj komentarz