Europejski Parlament Przedsiębiorstw

 18 października 2012 r. 751 przedsiębiorców reprezentujących wszystkie kraje Unii Europejskiej (oraz 19 krajów spoza UE) weźmie udział w trzeciej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw (EPE), wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego  w Brukseli

 Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu

 Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE  o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy. 

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli)  a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza. 

 Program wydarzenia przewiduje:

  • udział w programie narodowym i spotkaniach z wysokimi przedstawicielami instytucji UE, w tym m.in. Komisarzem ds. programowania finansowego i budżetu – Panem Januszem Lewandowskim oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji w Brukseli,
  • udział w sesji inauguracyjnej oraz sesjach roboczych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 
  • w charakterze przedsiębiorcy-parlamentarzysty,
  • debatę i głosowanie nad najważniejszymi rezolucjami dla biznesu,
  • możliwość indywidualnych spotkań z 751 przedsiębiorcami reprezentującymi 27 krajów UE oraz 19 krajów spoza UE,
  • uroczysty koktajl z uczestnikami Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji UE.

W ramach realizacji w/w programu  zapewniamy Państwu opiekę organizatora ze strony KIG, pomoc merytoryczną, organizację spotkania z przedstawicielami UE w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, wynajem sali, organizację śniadania roboczego, a także opracowanie i druk materiałów promocyjnych polskiej delegacji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

Z uwagi na koszty związane z organizacją w/w wydarzenia oraz przygotowaniem udziału polskiej delegacji, opłata za udział w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw wynosi 2040 zł netto + 23% VAT. 

Koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu w Brukseli uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 Szczegóły:

Dominika Świętońska

Narodowy Koordynator Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2012

e-mail: dswietonska@kig.pl

tel: 22 630 98 37 

fax: 22 630 95 59

Natalia Wysocka

Specjalista, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

e-mail: nwysocka@kig.pl

tel: 22 630 96 13

 Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

 

Dodaj komentarz