Wiodące technologie

3D bez okularów

 LG Electronics, Inc. spełnia najśmielsze marzenia. Ciągle pracując nad nowym, lepszym wymiarem trzeciego wymiaru wybiega w przyszłość i dystansuje rywali. Mając do dyspozycji smartphona Swift 3D mogę śmiało ogłosić ostateczne zwycięstwo bezokularowej rewolucji 3D. Technologia ‘Glasses Free 3D’ wykorzystuje system wizyjny, który jednocześnie wysyła na ekran kilka obrazów o różnej paralaksie,

Czytaj dalej »

Maya – świat w 3D

 ‘Park Jurajski’, ‘Matrix’, ‘Władca pierścieni’, ‘Shrek’, ‘Avatar’, ‘South Park’ to tylko niektóre z tytułów filmów, w których tworzeniu wzięła udział ‘Maya’. Jej dorobek zapiera dech w piersiach. Ja także nazywam się Maya. Ukończyłam z wyróżnieniem wiele renomowanych krajowych i zagranicznych uczelni, w tym medycynę, zarządzanie i zarządzanie na rynkach zagranicznych,

Czytaj dalej »

Niedługo staniemy się cyborgami

 Profesor Kevin Warwick, ochrzczony pierwszym cyborgiem, zajmuje się bada­niem sztucz­nej inte­li­gen­cji, bez­po­śred­nią sty­mu­la­cją mózgu w lecze­niu cho­roby Parkinsona oraz eks­pe­ry­men­tami pole­ga­ją­cymi na połą­cze­niu ludz­kiego ciała i kom­pu­tera za pomocą implan­tów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.  Filozofia umysłu to dziedzina zajmująca się teoretycznymi dociekaniami dotyczącymi natury umysłu, jego funkcji, właściwości, zdarzeń mentalnych i świadomości, a

Czytaj dalej »

Nowe narzędzia informatyczne

 Podczas konferencji ‚Efektywniejsze zarządzanie firmą – nowe narzędzia informatyczne’  pokazano wiele nowych narzędzi informatycznych, a także przedstwiono ciekawe wizje przyszłości. O sukcesie decyduje przecież przecież to nie tylko sfera funkcjonalno – użytkowa, ale i ta emocjonalno – poznawcza.  Konferencję ‘Efektywniejsze zarządzanie firmą – nowe narzędzia informatyczne’ rozpoczęło wystąpienie dr inż. Andrzeja

Czytaj dalej »