Zastępca sekretarza handlu USA w Polsce

W czwartek 14 maja w Warszawie Bruce Andrews, zastępcą sekretarza handlu Standów Zjednoczonych, spotkał się przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) by omówić temat misji cyberbezpieczeństwa handlowego w Polsce oraz Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Z okazji 25-lecia obecności AmCham w Polsce podsumowany zostanie także wpływ USA na transformację gospodarczą Polski.

 Czwartkowe spotkanie jest jednym z punktów wizyty amerykańskiej misji handlowej zajmującej się cyberbezpieczeństwem, która w dniach 11 – 15 maja odwiedzi Polskę i Rumunię. W skład delegacji, której przewodniczy Bruce Andrews wchodzą przedstawiciele 20 amerykańskich firm oraz asystent sekretarza handlu ds. przemysłu i analiz Marcus Jadotte. Misja ta, ma za zadnie umocnić współpracę w obszarze bezpieczeństwa między członkami Sojuszu oraz dowodzi, jak ważny jest wkład wnoszony przez firmy prywatne w ochronę kluczowej infrastruktury naszych państw.

„Obecna misja handlowa jest jednym z elementów naszego zaangażowania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia cyberatakami i ochrony kluczowej infrastruktury w Stanach Zjednoczonych oraz u naszych sojuszników w Europie – podkreślił zastępca sekretarza handlu Bruce Andrews. – Firmy działające w obszarze cyberbezpieczeństwa stanowią światową czołówkę i zapewniają najnowocześniejsze technologie, produkty i usługi na całym świecie. Misja umożliwi nam dzielenie się zdobytym doświadczeniem i współpracę w zakresie zwalczania cyberataków i ochrony przez nimi, a jednocześnie przyczyni się do umocnienia dwustronnych więzi z Rumunią i Polską, strategicznymi i gospodarczymi partnerami USA w regionie”.

W skład delegacji wchodzą przedstawiciele firm:

 • Cask, LLC
 • Cisco Systems
 • Creative Information Technology, Inc. (CITI)
 • CSC
 • CyberPoint International, LLC
 • DataLocker
 • F5 Networks
 • Fidelis Cybersecurity
 • FireEye
 • General Dynamics Information Technology
 • Glimmerglass Cyber Solutions
 • Hewlett Packard
 • IBM
 • Information Unlimited
 • Lockheed Martin
 • Microsoft Corporation
 • Oracle
 • Palo Alto Networks
 • Raytheon IIS
 • WhiteHat Security Ltd.

Departament Handlu jest czołową agendą federalną w zakresie standardów cyberbezpieczeństwa i inicjatyw promujących innowacyjność i współpracę partnerską sektora publicznego z prywatnym. W lutym 2014 roku działający przy Departamencie  Handlu Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) wydał dokument pod nazwą Cybersecurity Framework (Założenie ramowe cyberbezpieczeństwa), powstały w wyniku współpracy przemysłu z rządem, który zawiera standardy postępowania, wytyczne i opis praktycznych działań w celu lepszej ochrony kluczowej infrastruktury. Wiele z firm wchodzących w skład misji wniosło cenny wkład w Cybersecurity Framework opracowany przez NIST. Podczas wizyt w Rumunii i Polsce będą się dzielić zdobytym doświadczeniem na spotkaniach z przedstawicielami biznesu i władz.

Informacje dodatkowe:

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) jest obecna w Polsce od 1990 roku. Celem działania Izby jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Wśród członków AmCham jest obecnie ponad 320 firm z kapitałem amerykańskim, których łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów i które stworzyły ponad 180 000 miejsc pracy.  Więcej informacji na: www.amcham.pl

Leave a Comment