Prawo

Czy ochrona niezarejestrowanej marki jest wystarczająca?

Nie jest prawdą, że niezastrzeżona marka nie jest w żaden sposób chroniona. Nawet bez rejestracji prawo przyznaje ci pewną ochronę. Z drugiej jednak strony ochrona ta jest minimalna, a najwięcej możliwości daje zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Opowiem ci o różnicach między znakiem niezarejestrowanym, a zarejestrowanym.

Read more »

Firma kontrolowana

Życie przedsiębiorcy nie jest łatwe. Na głowie szefa firmy jest bardzo dużo spraw. Opracowanie strategii działania, zarządzanie zespołem pracowników, dostawcami, kreowanie polityki sprzedaży, wprowadzanie certyfikacji, wprowadzanie innowacji i wiele innych, a na dodatek jeszcze te wszystkie kontrole. Sprawdźmy z jakimi kontrolami musi liczyć się przedsiębiorca?         Kontrole

Read more »

Stalking

 Stalking (ang. podchody, skradanie się) to termin używany w psychologii, psychiatrii i sądownictwie. Jest to termin uknuty przez amerykańskie tabloidy. Na polski można go przetłumaczyć jako uporczywe nękanie.  Stalking (ang. podchody, skradanie się) to termin używany w psychologii, psychiatrii i sądownictwie. Jest to termin uknuty przez amerykańskie tabloidy. Na polski

Read more »

Obywatelstwo Unii Europejskiej

 Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa państwowego, lecz jest jego uzupełnieniem. Jest ono wyrazem podstawowych, wspólnych europejskich wartości, na których opiera się konstrukcja związku pomiędzy państwami jakim jest Unia Europejska. ‘Teraz musimy zbudować unię serc i umysłów, która opiera się na poczuciu wspólnoty losu, na świadomości obywatelstwa.’ Romano Prodi, były przewodniczący

Read more »

Codified or Common Law ?

 ‘It seems to me by a casual observation that apparently, allegedly a codified legal system is incompatibile with an innovative society’, said Alan Stretton, Honorary Consul of Great Britain in Katowice, delivering the lecture entitled ‘Codified or Comon Law ?’.  Alan Stretton, Honorary Consul of Great Britain in Katowice, delivered the lecture entitled

Read more »

Podwójny system prawny

 Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje podwójny system prawny. Pierwszy stanowi ustawodawstwo kraju członkowskiego, drugi zaś to prawo wspólnotowe kształtujące porządki prawne i wyznaczające ogólne zasady postępowania.  Prawo wspólnotowe nie jest prawem międzynarodowym. Ma ono nadrzędny charakter w stosunku do prawa państw członkowskich. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazują, iż normy wewnętrzne nie

Read more »