Business-Relations.pl

Era przełomu strategicznego

 IMG_2586Prelekcja prof. J. Strużyny była niezwykle interesująca, dynamiczna i zawierała w sobie wiele humorystycznych akcentów. Jak sam zastrzegł na początku przygotował materiał w ten sposób by uczestnicy spotkania wynieśli zeń pewną wartość dodaną. ‘Mniej może nawet z mojego referatu, ale sprowokowani do ostrej krytyki tego co powiem czy zwrócenia uwagi na pewne niedokładności tego co uporządkowałem’, wyjaśnił.

Główny wątek i struktura referatu nawiązywały do teorii chaosu wyjaśniającej źródła nowych, wynikających z nielinowości zjawisk i ich własności. Świat bowiem rozwija się, a nie powtarza schematy reakcji. Teoria ta pokazuje m. in., iż :

  • pewne układy proste mogą zachowywać się w nieoczekiwany sposób, natomiast w układach bardzo złożonych da się wykryć całościowe uporządkowanie będące zaprzeczeniem lokalnie panującego porządku,
  • brak ścisłego rozgraniczenia nieporządku i uporządkowania.

Podobnie jak współcześni specjaliści od teorii chaosu w trakcie swego wywodu prof. Strużyna dążył do znalezienia odpowiedzi na pytanie jaka jest droga z zachowania klasycznego do chaotycznego. ‘Mamy dużo do zrobienia nie w konwencji kopiowania, tylko w konwencji mini laboratoriów, których Państwo uczestniczycie. Naukowych laboratoriów. One się nazywają Waszymi firmami.’ W trakcie prezentacji często przewijało się pytanie ‘2009 i co dalej ?’. By na nie odpowiedzieć mówca przedstawił najpierw wielkie dokonania ‘managmentu’ na przełomie dziejów. 'Managmentu', który nazwał największym klanem na świecie’. Są to bowiem jego zdaniem ludzie, którzy niezależnie od szerokości geograficznej, pod jaką przyszło im żyć mają bardzo podobne wierzenia, sposób komunikacji i często identycznie się ubierają. ‘Nawet Japończycy, tak przywiązani do tradycji, chodzą w krawatach, piją coca – colę, grają w golfa.’, opowiadał.

Poszukując po raz kolejny próby odpowiedzi na pytanie ‘Ile już dokonaliśmy i, w którym punkcie jesteśmy ?’ wyjaśnił, iż obecnie często mówi się o pewnej koncepcji przełomu strategicznego. Wskazując ponownie na przykład Japończyków stwierdził, iż wykorzystali oni kryzys do odbicia się. Natomiast jak wyjdziemy z niego my Europejczycy nadal nie wiadomo ‘Czy wrócimy do starych rozwiązań, bo je znamy. Bo się w nich czujemy kompetentnie czy też uda nam się odbić ?.

W dalszej części prof. Strużyna omówił zagadnienia  zarządzania ryzykiem, przedsiębiorczości, organizacji sieciowej i zarządzania wiedzą. Poruszył także kwestie konieczności wzbogacenia naszego sposobu myślenia, przejścia z linearnego na lateralny co pomaga działać i rozwijać się nawet w czasach turbulencji. Wspomniał także o wywodzących się z Wielkiej Brytanii koncepcjach tworzenia wspólnot w działaniu i nadawania im sensu o charakterze gospodarczym. Z pewnością jest w tym coś na rzeczy, jak mówi się potocznie, bo tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznano Amerykanom. Elinor Ostrom i Olivier E. Wiliamson otrzymali ją za ‘analizę ekonomicznych aspektów rządzenia, szczególnie przez wspólnoty’. Koncepcja ta pozwala na bardziej kompleksowe kształtowanie rozwoju przedsiębiorstwa, ale nie poprzez wyższy stopień skomplikowania reguł i struktur kontrolnych oraz daje wyjaśnienie przejścia od koncepcji bytu do koncepcji stawania się. Pozwala na rozwój mimo wzrostu częstotliwości występowania zjawisk niepewnych i nieostrych, które powoli stają się zasadą rozwoju świata.

IMG_2584aJak podkreślał w trakcie kuluarowych dyskusji Wojciech Zawisz z iMindMap doskonałym przykładem takiej organizacji jest jeden z największych brazylijskich potentatów Semco S.A. Ricardo Semler, syn założyciela Semco & Company, przekształcił małe rodzinne przedsiębiorstwo w imperium warte wiele bilionów dolarów. Niezwykłą drogę jaką przebył by osiągnąć taki sukces opisał m. in.  w książce zatytułowanej ‘Virando a Própria Mesa’ (pol. Obracając swój własny stół). Pierwsze wprowadzone przez niego zmiany polegały na zmianie autokratycznego stylu zarządzania ojca na demokratyczny. Jego podstawą jest partycypacja pracowników w zarządzaniu, wspieranie, konsultowanie oraz delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.  Potem przyszła kolej na decentralizację, dywersyfikację i reengineering, czyli radykalne przeprojektowanie procesów w celu maksymalizacji efektywności działań i redukcji kosztów. W Semco bardzo ceni się innowacyjność. Sam Ricardo Semco zwykł mówić o sobie, iż jego głównym celem jest stymulowanie pracowników do zadawania sobie pytańDlaczego ?, Dlaczego ?’ i jeszcze raz ‘Dlaczego ?’. W czasach kiedy korporacje wydają mnóstwo pieniędzy na kursy motywacyjne, konsultacje i warsztaty zarządzania stresem semlerowska idea stwarzania poczucia bycia częścią całości zamiast traktowania pracowników niczym tryby w maszynerii z pewnością lepiej motywuje do pracy i inspiruje do wprowadzania zmian. Praca w Semco jest jak droga do wyrażenia samego siebie. Towarzyszące jej zaangażowanie i pasja prowadzą do rozwoju innowacyjności i wymiernych profitów. Motto tej organizacji brzmi : ‘Lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie’.

 Maya Kowalczyk

 Prof. dr hab. Janusz Strużyna jest kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się problematyką doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach różnego typu. Pracował także w biznesie zajmując stanowiska od robotnika magazynowego do prezesa spółki i przewodniczącego rady nadzorczej. Kierował zespołami projektantów i samodzielnie wykonał (pod szyldem Firm doradczych) kilkanaście projektów z zakresu strategii ZZL i różnych funkcji personalnych (od rekrutacji po outplacement). Jest autorem ponad 150 publikacji, w tym wygłaszanych na konferencjach europejskich i amerykańskich. Przegląd publikacji na stronie Biblioteki Akademii Ekonomicznej.

Wojciech Zawisz - Polski partner BuzanOnline - producenta programu iMindMap, jedynego programu do mindmappingu rekomendowanego przez Tony'ego Buzana. Pierwszy i jedyny Polak, który uzyskał oficjalną akredytację Buzan's iMindMap Master Trainer, uprawniającą do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi i stosowania programu iMindMap oraz do szkolenia przyszłych instruktorów. Absolwent Wydziału Zarządzania krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i specjalizacji 'Zarządzanie Personelem', studiował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik Akademii Mistrzów Treningu prowadzonej przez Grupę Trenerską 'Mentor'. Od ponad 7 lat związany z branżą IT i firmami nowoczesnych technologii. Wcześniej konsultant, koordynator projektów IT, specjalista ds. rekrutacji oraz szef działu personalnego.

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

784 110 782