Business-Relations.pl

Kobieca twarz polityki

Projekt „Kobieca twarz polityki” wynika bezpośrednio z poprzedniego projektu „Wybory Kobiet” realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w latach 2010-2011, który pokazał, iż nowe działaczki pozostawione bez wsparcia merytorycznego i społecznego, stanowiąc niewielki procent na scenie politycznej, dość szybko spychane są na margines życia publicznego; doświadczają poczucia braku sprawstwa, małego wpływu na kształt polityki, poczucia przeciążenia i alienacji w swojej samotnej walce.

Zaoferowany w ramach projektu skuteczny trening polityczny oraz rozbudowa networkingu kobiet pozwolą w pełni wykorzystać potencjał kobiet - działaczek i polityczek, i zwiększą ich skuteczność w życiu publicznym Śląska i Zagłębia.

Do kogo skierowany jest Projekt?

Do kobiet województwa śląskiego, zaangażowanych w działalność społeczno-polityczną, potrzebujących merytorycznego wsparcia w działalności publicznej, wzmocnienia umiejętności liderskich, aktualizacji wiedzy niezbędnej w działalności np. w zakresie innowacyjnych metod zarządzania działalnością publiczną; lokalnych; regionalnych liderek i członkiń partii politycznych w województwie śląskim, które potrzebują wzmocnienia swego potencjału na skutek zjawiska marginalizacji kobiet w strukturach politycznych i braku możliwości treningu politycznego; przedstawicielek organów administracji państwowej szczebla samorządowego w województwie (radnych sejmiku, powiatu, miasta i dzielnicy), które chcą poprawić swoją skuteczność na scenie politycznej.

Adresatkami projektu są także uczestniczki projektu „Wybory kobiet – zwiększenie partycypacji kobiet w procesie podejmowania decyzji”, realizowanego przez Stowarzyszenie w 2010 r.- które dzięki wsparciu projektowemu osiągnęły sukces w wyborach samorządowych zdobywając mandat, i obecnie potrzebują wzmocnienia swoich praktycznych umiejętności publicznych. W projekcie weźmie udział ok. 200 kobiet.

 

Projekt promuje tematykę równego statusu kobiet i mężczyzn i uczula opinię publiczną województwa śląskiego na korzyści płynące dla społeczeństwa ze zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji,

Wsparcie proponowane w ramach Projektu „Kobieca twarz polityki”

  • Spotkania Śląskiego Klubu Kobiet w Polityce.

Ponieważ badania wskazują, że mężczyźni zawdzięczają swoją pozycję w polityce rozbudowanej sieci kontaktów z innymi osobami, zaplanowałyśmy dla nas także spotkania kobiecego networkingu, czyli sieci współpracy kobiet aktywnych w województwie śląskim. Pierwszy networking powołany został w ramach projektu „Wybory Kobiet”(2010) i w ramach niego odbyło się do tej pory 6 inspirujących spotkań poświęconych wzmocnieniu  naszej współpracy.

Śląski Klub Kobiet w Polityce będzie zachęcał do wymiany doświadczeń, dzielenia się informacjami i zasobami, sprawdzonymi rozwiązaniami, ale także do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, bo wiemy, że razem możemy dużo więcej, niż każda z nas osobno. Spotykając się z innymi działaczkami Kobiety będą budowały kobiecą solidarność i poznawały się lepiej, prywatnie także. Wszystko to doda im  siły i odwagi, zwłaszcza w świecie, gdzie polityka zdominowana jest jeszcze przez mężczyzn.

Członkiniami Klubu są kobiety zaangażowane lub potencjalnie zainteresowane działalnością polityczną, podejmowaniem ważnych decyzji w gminie, województwie, a także na szczeblu krajowym. Do Klubu należą także osoby, które chcą nas po prostu wspierać, czy przyglądać się naszej współpracy. Członkinią Klubu możesz zostać i Ty!

Klub Kobiet w Polityce to wulkan kobiecej energii!!!! Kobiety będą się wspierać emocjonalnie, motywować, udzielać opinii czy rekomendacji, udostępniać informacje, pomagać w pracy i  życiu prywatnym.  Udział w spotkaniach Klubu będzie wzmacniał je i kontakty między nimi, pozwoli także wykorzystać różne zasoby i doda sił w obliczu podejmowania trudnych decyzji.

Działalność Klubu prowadzona będzie przy użyciu nowych technologii, co umożliwi uczestniczkom efektywny i szybki przepływ informacji. W ramach działalności Klubu kobiety zaangażowane we współpracę, będą inicjowały wspólne przedsięwzięcia, następnie dyskutowane w ramach Inkubatora Pomysłów. Spotkania Klubu będą się odbywały przy udziale facylitatora/moderatora, zaproszonych gości, m.in. polityczek krajowych. W ramach Klubu będą się także odbywały spotkania wzmacniające sieć współpracy typu „network building”. Dzięki udziałowi w Klubie uczestniczki będą otrzymywać ciekawe informacje i oferty, tak, by były zawsze była na bieżąco z newsami i możliwościami. Aby zostać członkinią Klubu należy zapisać się do projektu „Kobieca Twarz polityki”.

W ramach Klubu zaplanowano cykl „Polityka od kuchni”. Spotkania te będą odbywały się w Food Roomie restauracji Magiel Kulinarny w Sosnowcu, gdzie uczestniczki będą gotować i rozmawiać o polityce. Gotować - ulubione danie goszczącej polityczki; rozmawiać  o doświadczeniach  i ciekawostkach politycznych.

Na potrzeby Klubu utworzona została grupa dyskusyjna na Facebooku – Śląski Klub Kobiet w Polityce: https://www.facebook.com/groups/597297250308654/.

 

  • Polityczny Obóz dla Kobiet/ Bielsko-Biała, Hotel Papuga. To wyjazd networkingo-integracyjny o charakterze wzmacniającym skupiający uczestniczki projektu. Podczas Obozu uczestniczki wprowadzone zostaną do zagadnień z zakresu przywództwa kobiet i budowania potencjału politycznego, będą zawiązać  sieć współpracy (networking) między początkującymi i bardziej doświadczonymi działaczkami w regionie.
  •  Dwanaście warsztatów umiejętności społeczno-politycznych:

1.Trening genderowy: Czy równość jest możliwa? – kobiety jako uczestniczki życia publicznego. Podczas warsztatu określone zostaną bariery w dostępie kobiet do życia publicznego, podjęte zagadnienia budowania consensusu społecznego i wypracowywane rozwiązania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz zdefiniowany zostanie wpływ stereotypów płciowych na kształtowanie życia społeczno-politycznego.

2.Warsztat: wzmacniający „Mocy przybywaj”- to trening rozwoju osobistego, prowadzony metodami aktywnymi, ukierunkowany na rozwój indywidualny uczestniczek, metody zwiększania skuteczności kobiet w życiu publicznym, osiąganiu celów, motywowanie działaczek do przezwyciężenia trudności.

3.Warsztat: Wzmacnianie umiejętności przywódczych i liderskich u kobiet podejmie zagadnienia: przywództwo kobiet, rola i kompetencje liderki, skuteczne wywieranie wpływu, komunikacja interpersonalna, zasady konstruktywnej krytyki, podejmowanie decyzji, prowadzenie spotkań publicznych z wykorzystaniem narzędzi i technik facylitacji i grupowego podejmowania decyzji.

4.Warsztat: Budowanie zespołu – to praktyczne umiejętności budowania sprawnych i skutecznych zespołów, osiągania indywidualnych i zespołowych celów, ich egzekwowanie, weryfikowanie, podnoszenie efektywności pracy i rozwijanie (coaching), skuteczne zarządzanie zespołem, cedowanie obowiązków w kontekście pracy liderki.

5.Warsztat: Rozwiązywanie konfliktów. umiejętność prowadzenia negocjacji to wiedza na temat źródeł konfliktów, ich rodzajów oraz sposobów reagowania w sytuacji konfliktu.

6.Warsztat: Zmiana społeczna, aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększanie partycypacji społecznej - sprzyjał będzie nabyciu wiedzy z zakresu umiejętności przydatnych w pracy na rzecz lokalnej społeczności, zasad animacji społecznej, diagnozowania potrzeb i problemów lokalnych oraz reagowania na nie.

7.Warsztat: Wystąpienia publiczne i autoprezentacja, budowanie wizerunku - ma przygotować uczestniczki do samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia prezentacji, zapoznać z zasadami i warunkami budowania skutecznego przekazu. Warsztat poświęcony będzie wsparciu kobiet jako mówczyń.

8.Warsztat: Planowanie strategii działania i zarządzanie projektem. Ma na celu przygotowanie uczestniczek do samodzielnego przygotowania wniosku projektowego, przekazanie wiedzy nt. niezbędnych elementów cyklu projektowego i sposobów aplikowania o fundusze na realizację własnych inicjatyw.

9.Warsztat: Public relations i współpraca z mediami – wskaże korzyści płynące z efektywnie prowadzonego PR. Uczestniczki nauczą się: metod dostosowywania przekazu do potrzeb odbiorców, sposobów efektywnego doboru kanałów komunikacji, technik kreowania korzystnego wizerunku, sposobów wykorzystywania mediów dla potrzeb promocji i autopromocji.

10.Warsztat: Współpraca się opłaca - budowanie kapitału politycznego i społecznego liderki – to budowanie partnerstw, sieci i koalicji. Uczestniczki dowiedzą się jak regularnie mobilizować wszystkie dostępne zasoby, aby odnieść sukces polityczny.

11.Warsztat: Nowoczesne technologie informacyjne w działalności liderki – czyli wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT do skutecznej organizacji pracy: plannery, doodle, elektroniczne kalendarze; nowoczesne narzędzia i programy prezentacyjne: m.in. Prezi software, Movie Maker; nowoczesne narzędzia sieciowania i upowszechniania treści informacyjnych. 

12.Warsztat: Oddech to życie – to umiejętności wykorzystania w działalności liderki oddechu jako narzędzia do lepszego i głębszego rozumienia innych i siebie oraz sposoby wpływania na siebie i otoczenie w sposób świadomy.

  • Badania społeczne na temat udziału kobiet w życiu publicznym – zostaną przeprowadzone przy współpracy Fundacją Humanitas, posiadającą doświadczenie w zakresie badań społecznych w regionie. Grupa badawcza: 100 kobiet. Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacji podsumowującej projekt i wydane w wersji internetowej.

Celem badań jest ustalenie czynników determinujących udział kobiet w życiu publicznym na Śląsku oraz odkrycie, co potencjalnie może w przyszłości przyczynić się do jego zwiększenia. Badania będą również ukierunkowane na określenie profilu kobiet zaangażowanych w sferę publiczną w woj. śląskim.

Celem badań jest także ożywienie aktywności kobiet w życiu publicznym i opracowanie rekomendacji dla podmiotów zaangażowanych w sferę publiczną, instytucji publicznych i ciał politycznych, tak, aby mogły wziąć rekomendacje pod uwagę w przyszłości. Wyniki badań zostaną upowszechnione w formie elektronicznej, będą dostępne na witrynie internetowej projektu. Do udziału w badaniu zostaną zaproszone uczestniczki projektu oraz inne osoby zainteresowane tematyką.

  • Konferencja podsumowująca projekt „Kobieca jakość polityki”(14.12.2013) i seminaria eksperckie.

Podejmą m.in. zagadnieniaudziału kobiet w polityce województwa śląskiego, roli świadomości wspólnego interesu kobiet i perspektywy gender mainstreaming w wzmacnianiu kobiet zaangażowanych w politykę na różnych szczeblach, budżetu partycypacyjnego i genderowaego

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

784 110 782