Business-Relations.pl

Paszport do eksportu

 GARR S.A. zorganizowała spotkanie na temat działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”. Celem działania jest umożliwienie przedsiębiorcom zwiększenia udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z partnerami zagranicznymi oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Dokumenty konkursowe można składać od 15 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów:

  • I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych, którego okres realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.
  • II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych, nie trwający dłużej niż 24 miesięcy.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach I etapu - przygotowanie Planu rozwoju eksportu kwota wsparcia nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy i 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.

Kwota wsparcia w ramach II etapu - wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt i 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Istotna informacją dla Wnioskodawców jest to, iż mogą otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

784 110 782